Kamieniołom Blachówka

Miejscowość:
Bytom
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Obiekt turystyczny to obszar nieczynnego obecnie kamieniołomu, w którym od lat 90. XIX wieku do 1990 r. prowadzono eksploatację rud żelaza, a po ich wyczerpaniu – dolomitów. W wyrobisku można obserwować kilkudziesięciometrowy profil środkowotriasowych skał osadowych, powstałych w środowisku morskim ok. 250-205 mln lat temu. Wśród nich występują dolomity kruszconośne, diploporowe oraz margliste.

 

Kamieniołom Blachówka i Rezerwat Segiet, fot. UM Bytom

Kamieniołom Blachówka, fot. UM Bytom

O Kamieniołomie Blachówka

Dolomity kruszconośne odsłaniają się w południowej części kamieniołomu. Jak nazwa wskazuje, zawierają one skupienia kruszców: kalcytu, cynku, ołowiu (galeny srebronośnej). W skałach odnaleźć można również skamieniałości fauny triasowej, reprezentowane przez ślimaki, małże, ramienionogi, pierścienice oraz liliowce. Na dolomitach kruszconośnych zalegają dolomity diploporowe – osady płytkiego morza szelfowego, które nazwę zawdzięczają szczątkom glonów z gatunku Diplopora annulatissima. Pośród szczątków organicznych zachowanych w dolomitach diploporowych poza wspomnianymi glonami odnaleźć można również ślimaki i ramienionogi oraz rzadziej występujące koralowce, liliowce i gąbki. Sporadycznie występują fragmenty kości gadów. W ścianach wyrobiska oraz w jego otoczeniu można zaobserwować także formy krasu kopalnego – rozległe, zamknięte depresje krasowe oraz lejki krasowe wypełnione zwietrzeliną. Z uwagi na cenne walory przyrody nieożywionej fragment kamieniołomu Blachówka (o powierzchni 6 ha) objęto w 2002 roku ochroną prawną jako stanowisko dokumentacyjne.

Kamieniołom Blachówka, fot. CDPGŚ Agnieszka Wower

Przyroda kamieniołomu

W ścianach kamieniołomu zauważalne są wyloty wybierek, szybów i chodników, które są częścią skomplikowanej sieci podziemnych wyrobisk, komór i sztolni odwadniających teren dawnej kopalni srebra, których łączna długość oceniania jest na ponad 300 km. Tutejszy system podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni w 2017 roku wpisany został na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a już w 2008 roku objęto go ochroną jako obszar Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”. Stanowi on największe w województwie śląskim i jedno z największych w kraju zimowisko nietoperzy. Zwierzęta te znajdują tu dogodne warunki mikroklimatyczne dla hibernacji. Zimują tutaj 2 gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej – nocek duży Myotis myotis i nocek Bechsteina M. bechsteinii, a także nocek Natterera Myotis nattereri, nocek Brandta M. brandtii, nocek wąsatek M. mystacinus, nocek rudy M. daubentonii, mroczek późny Eptesicus serotinus, gacek brunatny Plecotus auritus i gacek szary P. austriacus. Nietoperze występują na tym obszarze także w okresie letnim. Wówczas pojawiają się tutaj jeszcze trzy dodatkowe gatunki: karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, karlik większy P. nathusii oraz borowiec wielki Nyctalus noctula.

Kamieniołom Blachówka, fot. CDPGŚ Agnieszka Wower

Zasady zwiedzania kamieniołomu

Turysto, pamiętaj! Chroń siebie oraz przyrodę!

Kamieniołom Blachówka to obszar chroniony – stanowisko dokumentacyjne i obszar Natura 2000. Przestrzegaj obowiązujących w nim zasad i uważaj na swoje bezpieczeństwo!

Nie zbaczaj z wytyczonej ścieżki spacerowej.

Nie zbliżaj się do ścian kamieniołomu, ponieważ dochodzi tam niekiedy do obrywów skał!

Nie wchodź do otworów wylotowych sztolni i podziemnych wyrobisk – nie są udostępnione do zwiedzania. W  podziemnych wyrobiskach dochodzi do niespodziewanych obrywów skał ze stropu, a w dnie korytarzy wydrążone są co jakiś czas, niezabezpieczone i bardzo głębokie szyby odwadniające, często zalane wodą i niewidoczne! Takie działanie jest niebezpieczne i szkodzi podziemnemu światu przyrody.

Podziwiając kamieniołom z góry, nie podchodź do krawędzi urwisk!

Nie zbieraj skamieniałości, minerałów i skał. Nie niszcz wychodni skalnych.

Nie zrywaj roślin i nie płosz zwierząt.

Swoje śmieci zabierz ze sobą.

Pozostaw to miejsce tak piękne, jak je zastałeś!

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  503
Lokalizacja:

Bytom
Gmina: Bytom
Powiat: Bytom


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Kamieniołom

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Tarnowskie Góry
2.43 km
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Tarnowskie Góry
2.41 km
Tarnowskie Góry
3.31 km
Tarnowskie Góry
3.46 km
Bytom
3.78 km
Tarnowskie Góry
3.99 km
Gastronomia w pobliżu
Bytom
1.68 km
Bytom
3.31 km
Zabrze
3.94 km
Bytom
4.09 km