Rezerwat Czantoria

Miejscowość:
Ustroń
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Rezerwat Czantoria leży na północnych stokach Wielkiej Czantorii (995 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, w granicach administracyjnych Ustronia. Chroni leśne zbiorowiska roślinne, w tym największą osobliwość: ponad stupięćdziesięcioletni las bukowo-jodłowy z domieszką jesionów. W rezerwacie spotkać można wiele gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Sporadycznie zaglądają tu nawet wilki i rysie. Przez rezerwat wytyczono szlaki turystyczne oraz ścieżkę przyrodniczo-leśną.

Wielka Czantoria

Wielka Czantoria jest pięknym szczytem na zachodnich krańcach polskiego Beskidu Śląskiego. Jej strome stoki wznoszą się wysoko nad dolinę Wisły. Góra od dziesięcioleci cieszy się popularnością wśród turystów, z powodu roztaczających się z niej pięknych widoków - szczególnie na wschodnią część Beskidu Śląskiego i Pogórze Cieszyńskie.

Wielka Czantoria, fot. www.slaskie.travel J. Krawczyk

Pasmo Czantorii jest najbardziej na zachód wysuniętym masywem w Beskidzie Śląskim. Grzbiet Czantorii Wielkiej stanowi dział wodny pomiędzy zlewiskami Wisły i Odry, a jej stoki są obszarem źródliskowym dwóch potoków: Suchego i Poniwca. Szczyt Czantorii Wielkiej wznosi się na wysokość 995 m n.p.m. i pod względem geobotanicznym znajduje się w reglu dolnym. Drzewostan rezerwatu Czantoria, który w znacznej mierze zachował charakter dawnych puszcz karpackich, liczy ponad 150 lat, a tworzą go przede wszystkim buki Fagus sylvatica (spośród których najstarsze osobniki osiągają 40 m wysokości i ponad 1 m średnicy), oraz okazałe świerki Picea abies, jawory Acer pseudoplatanus i klony zwyczajne Acer platanoides. Górne partie stoku oraz grzbiety między potokami porasta kwaśna buczyna górska Luzulo luzuloidis-Fagetum. W niższych partiach występuje dominująca w rezerwacie żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum z dużym udziałem jesionów wyniosłych Fraxinus excelsior (dorastających ok. 30 m wysokości i 70 cm w pierśnicy) oraz jaworów. W płatach buczyny spotkać można rośliny podlegające ochronie częściowej – śnieżyczkę przebiśnieg Galanthus nivalis i wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum. Na stromych zboczach jaru, którego dnem płynie potok Suchy, występują ziołorośla oraz nieduży płat jaworzyny karpackiej Sorbo-Aceretum carpaticum, w którego runie rosną chronione gatunki roślin: paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum i paprotnik Brauna P. braunii, parzydło leśne Aruncus sylvestris, ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum. O szczególnych walorach przyrodniczych obiektu decyduje występowanie unikalnego lasu jesionowo-jaworowo-bukowego o charakterze lasu naturalnego, zachowane starodrzewia bukowe i świerkowo-bukowe o charakterze puszczańskim oraz bogata flora.

Wielka Czantoria, fot. www.slaskie.travel T. Renk

Rezerwat Czantoria

Rezerwat Czantoria stanowi również miejsce występowania wielu gatunków zwierząt, w tym rzadkich i chronionych. Odnotowano tutaj migrujące osobniki dużych ssaków drapieżnych – niedźwiedzie brunatne Ursus arctos, rysie Lynx lynx i wilki Canis lupus (objęte ścisłą ochroną gatunkową, krytycznie zagrożone w województwie śląskim) – a jelenie odbywają tu swoje rykowisko. Bogata jest również ornitofauna opisywanego obszaru, w której znaczący udział mają gatunki ściśle chronione. Do najciekawszych należą m.in.: bocian czarny Ciconia nigra, sóweczka Glaucidium passerinum, puszczyk uralski Strix uralensis i puchacz Bubo bubo, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos oraz dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, a także pluszcz Cinclus cinclus, muchołówka mała Ficedula parva, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis i pliszka górska Motacilla cinerea. Z płazów na terenie rezerwatu spotkać można objęte ścisłą ochroną gatunkową kumaka górskiego Bombina variegata i traszkę grzebieniastą Triturus cristatus. Bogata jest tutaj również fauna owadów. Spotkać można gatunki saproksyliczne, czyli związane z martwym drewnem jak np. kózkowate Cerambycidae. Dodatkowo licznie występują drapieżne biegacze np. Carabus granulatus.

 

Rezerwat przyrody Czantoria, o powierzchni 97,71 ha, utworzono w 1996 roku w celu ochrony dolnoreglowych zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym na stromych, północnych stokach Czantorii Wielkiej (575–995 m n.p.m.). Sąsiaduje on z Narodowym rezerwatem przyrody Čantoryje (Národní přírodní rezervace Čantoryje) w Republice Czeskiej, utworzonym w 1988 roku i obejmującym 39,45 ha na południowym zboczu Czantorii Wielkiej.

Rezerwat przyrody Czantoria znajduje się na terenach Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Beskid Śląski”. W 1994 roku na terenie nadleśnictw: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła, położonych w pasmach Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego, utworzono Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego" o powierzchni leśnej 37.410 ha, w celu m.in. rozpoznania stanu biocenozy leśnej, aktywnej ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Trasa spacerowa po rezerwacie przyrody Czantoria. Rezerwat ten obejmuje dolnoreglowe zbiorowiska leśne, na których występują stare drzewostany jaworowe, jesionowe i klonowe o charakterze lasu naturalnego.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  391
Lokalizacja:

Ustroń
Gmina: Ustroń
Powiat: cieszyński


Region turystyczny: 
Beskidy i Śląsk Cieszyński
Lokalizacja: 
W mieście
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Ceny i udogodnienia
Bilety: parkingi w Ustroniu Polanie, przy dolnych stacjach kolei linowej Czantoria i kolei linowej Poniwiec Czantoria Mała; szlaki turystyczne dostępne dla turystów pieszych, rowerzystów i narciarzy, ścieżka przyrodniczo-leśna „Czantoria” prowadząca od górnej stacji kolei linowej Czantoria do Ustronia, tablice informacyjne, wieża widokowa po czeskiej stronie szczytu; punkty gastronomiczne; toalety; przejście graniczne polsko-czeskie; wyciągi krzesełkowe: kolej linowa Czantoria oraz kolej linowa Poniwiec Czantoria Mała, wyciągi narciarskie, trasy narciarskie – zjazdowe i biegowe, letni tor saneczkowy na polanie Stokłosica, placówka GOPR, Sokolarnia „Anatum” na polanie Stokłosica.
Ceny: wstęp wolny

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Ustroń
1.88 km
Ustroń
2.25 km
Ustroń
2.40 km
Ustroń
2.43 km
Ustroń
2.44 km
Gastronomia w pobliżu
Ustroń
1.83 km
Ustroń
1.90 km
Ustroń
2.46 km
Ustroń
2.54 km
Ustroń
2.56 km