W Zabrzu powstanie geopark!

Autor:
Natalia ŚOT
Data publikacji:
07 Styczeń 2021
Odsłuchaj tekst

W Zabrzu powstanie GEOPARK. Dawne wyrobisko gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice zostanie zrekultywowane dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną. 

Nowe miejsce rekreacji na mapie Zabrza i regionu

W północnej części terenu, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstanie GEOPARK czyli obszar o istotnym znaczeniu dla geologii, o wyjątkowych walorach. Usunięte zostaną nasypy, umocnione skarpy, zostaną wykonane roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Powstaną ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku. Zamontowane zostaną tablice informacyjne w tematyce dziedzictwa geologicznego i przemysłowego.

W południowej części terenu powstanie infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowana zostanie mała architektura (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostaną oczyszczone, a tuż przy nich powstaną drewniane pomosty. Powstanie plaża trawiasta, na której zamontowane zostaną leżaki.

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych powstaną ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń zostanie uporządkowana i wzbogacona. 

Projekt 

Wartość podpisanej umowy to ponad 7 mln zł (7.363.825,82 zł). Dzięki pozyskaniu przez miasto wsparcia finansowego z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 85% kosztów zostanie pokrytych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zrekultywowanie 9 ha terenu położonego w Zabrzu przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu. Teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną.

- Dzięki skutecznemu pozyskaniu środków unijnych zrekultywujemy w Zabrzu kolejny zdegradowany teren, który będzie służył mieszkańcom dla celów rekreacyjnych – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zdjęcia terenu

Zdjęcia obszaru dostępne są na specjalnie przygotowanej prezentacji 360 pod adresemwww.geopark.zabrze360.pl

 

źródło: UM Zabrze 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  49
Pogoda
Katowice