Wyszukiwarka
 
Trasa
Trasa
Pętla rowerowa o długości 29 km, która swój początek ma w Istebnej, a dokładnie w Jasnowicach przy polsko-czeskim przejściu granicznym. Trasa prowadzi przez trzy kraje i jest niezwykle malownicza. Jest również dość wymagająca fizycznie. Kilka podjazdów jest trudnych, dlatego trasa przeznaczona jest dla rowerzystów wprawionych na rowerze o dobrym przygotowaniu fizycznym.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Żółty szlak rowerowy w Tychach o długości 9 km swój początek ma w lesie w dzielnicy Wilkowyje, a kończy się przy jeziorze Paprocańskim. Jest to szlak miejski, który pełni funkcję komunikacyjną i rekreacyjną. Można nim wyjechać z miasta na tereny zielone przy granicy z Wyrami, a także dojechać do Parku Wodnego i na niezwykle popularne Paprocany. Trasa jest łatwa, więc spokojnie poradzą sobie z nią początkujący rowerzyści oraz dzieci.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Czerwona Strzała (Ośrodek Skolnity w Wiśle) to zjazdowa ścieżka o długości 1850 metrów i średnim spadku 11%. Jest to trasa poprowadzona przez las. W większej części została zbudowana w oparciu o naturalne podłoże, więc można na niej spotkać kamienie i korzenie.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Zjazdowa ścieżka enduro o długości 2800 metrów, typowy flow trail. Jedna z tras rowerowych ośrodka Skolnity w Wiśle. Poprowadzona została zakrętami przez las, a jej średnie nachylenie wynosi około 7%. Nawierzchnia jest odpowiednio utwardzona. Ścieżka nie jest zbyt stroma, ale za to bardzo skoczna.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Pętla rowerowa o długości 72 km, której motywem przewodnim są punkty widokowe Zagłębia Dąbrowskiego. Trasa rozpoczyna się w Będzinie, skąd przez Górę Siewierską prowadzi do Ożarowic, a potem przez Przeczyce i Dąbrowe Górniczą zawraca do Będzina.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Szotkówka jest niewielką rzeką o bardzo czystej wodzie, która po pokonaniu od źródła zaledwie 22 km uchodzi do Olzy. Szlak kajakowy na Szotkówce zaczyna się w Jastrzębiu-Zdroju i jest poprowadzony aż do ujścia do Olzy (ok. 1o km). Na tym odcinku jest wyznaczonych kilka przystanków, na których można alternatywnie rozpocząć spływ, zwłaszcza jeśli w planach jest kontynuacja spływu Olzą.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Spływ Białą Przemszą można zacząć od Okradzionowa (dz. Dąbrowy Górniczej i dopłynąć aż do miejsca, gdzie Biała Przemsza łączy się z Czarną Przemszą na tzw. Trójkącie Trzech Cesarzy, na styku Sosnowca i Mysłowic. Co ciekawe na trasie spływu zaledwie kilka mostów drogowych i kolejowych potwierdza, że jesteśmy na obszarze w którym jest jakaś ludzka cywilizacja; poza Sławkowem rzeka nie mija żadnych większych miejscowości, wręcz przeciwnie okolica kipi wręcz bujnością przyrody. Nie widać kominów fabrycznych, są za to liczne rozlewiska i tereny bagienne. Trudno uwierzyć, że ta rzeka przepływa przez serce Zagłębia Dąbrowskiego.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Olza to wyjątkowa rzeka wśród rzek województwa śląskiego, ponieważ stanowi granicę pomiędzy Polska a Czechami i jest użytkowana przez kajakarzy z obu krajów. Spływ kajakowy można zacząć już w czeskiej Karwinie i stamtąd płynąć w dół rzeki, w kierunku jej ujścia do Odry. Po polskiej stronie można zacząć spływ w jednym z miejsc wodowania kajaków na Szotkówce, która jest jednym z dopływów Olzy. Od ujścia Szotkówki do ujścia Olzy jest wyznakowany szlak kajakowy – łącznie 10,5 km.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Szlak Opatówki przebiega przez małe i spokojne miejscowości powiatu kłobuckiego, a swoją nazwę wziął od rzeki Opatówka, która jest prawym dopływem Liswarty. Trasa swój początek ma przy zalewie Zakrzew w Kłobucku, a kończy się przy Urzędzie Gminy w Zawadach. Liczy 25,5 km i oznakowana jest kolorem zielonym. Kierunek jazdy wyznaczają znaki typu R-1.
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu".
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Mała Panew - szlak kajakowy
więcej >>
Dodaj do planera
Trasa
Białka Lelowska - szlak kajakowy
więcej >>
Dodaj do planera