Wyszukiwarka - Podserwisy
Liczba elementów: 26
<p>Portal informacji turystycznej wojew&oacute;dztwa Śląskiego, kalendarz wydarzeń, najnowsze aktualności turystyczne, baza noclegowa oraz gastronomiczna. Zobacz jak spędzić czas w Śląskim.</p>
<p><strong>Kraina G&oacute;rnej Odry</strong></p> <p>Kraina G&oacute;rnej Odry to malowniczy obszar teren&oacute;w rolniczych, las&oacute;w i w&oacute;d zlokalizowany w Polsce, w południowo-zachodniej części wojew&oacute;dztwa śląskiego, na pograniczu z Republiką Czeską i wojew&oacute;dztwem opolskim. Obejmuje ona powiaty: rybnicki, raciborski, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Rybnik, Żory i Jastrzębie Zdr&oacute;j. W tym obszarze Odra i jej dopływy: Olza, Szotk&oacute;wka, Psina, Ruda i Bierawka &ndash; niczym krwiobieg dłoni, położonej na mapie &ndash; wyznaczają jej terytorialny zasięg i łączą poszczeg&oacute;lne części składowe.</p> <p>Z punktu widzenia geograficznego to zlewnia G&oacute;rnej Odry z Kotliną Kozielską, Płaskowyżem Rybnickim i Płaskowyżem Głubczyckim. G&oacute;rna Odra hydrograficznie zaczyna się od źr&oacute;deł na Fidluv Kopcu w G&oacute;rach Oderskich w Republice Czeskiej i sięga do Kędzierzyna-Koźla (kolejne odcinki to Odra Środkowa i Dolna).</p> <p>Z historycznego punktu widzenia to obszar dawnego księstwa raciborskiego i wyodrębnionych z niego w p&oacute;źniejszym okresie&nbsp; &ndash; Rybnickiego Państwa Stanowego i Wodzisławskiego Państwa Stanowego.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Przyroda</strong></p> <p>Prawie jedną trzecią powierzchni Krainy G&oacute;rnej Odry stanowią lasy, stąd &ndash; nie bez racji &ndash; nazywa się ją &bdquo;płucami Śląska&rdquo;. Sporą część terenu obejmuje Park Krajobrazowy &bdquo;Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich&rdquo; i przylegająca do niego otulina, zaś poza nim znajdują się tutaj też rezerwaty przyrody i obszar ochrony siedliskowej Natura 2000 &ndash; Graniczne Meandry Odry. Miłośnicy ptak&oacute;w znajdą tu prawdziwy raj w postaci rezerwatu &bdquo;Łężczok&rdquo; i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego &bdquo;Wielikąt&rdquo;. Na tych obszarach występuje prawie 60% wszystkich gatunk&oacute;w ptak&oacute;w występujących w Polsce. Niezwykle atrakcyjnym miejscem jest też Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu (ścieżka edukacyjna, mini ZOO) z jego najnowszą atrakcją &bdquo;Zaczarowanym Ogrodem&rdquo;, na kt&oacute;ry możemy spojrzeć także z g&oacute;ry, bowiem tuż nad nim stoi jedna z pięciu wież Szlaku Wież i platform widokowych &bdquo;Silesianka&rdquo;. Z podobnych wież w Pogrzebieniu i Grab&oacute;wce możemy popatrzeć na malownicze tereny Doliny G&oacute;rnej Odry i leżące w niej rozległe obszary staw&oacute;w.</p> <p>Dodajmy w tym miejscu, że przyroda Krainy G&oacute;rnej Odry to nie tylko obszary naturalne, ale także ukształtowane przez człowieka założenia parkowe, jak rozległy park w sąsiedztwie dawnego klasztoru w Rudach czy malowniczy Park Zdrojowy w Jastrzębiu-Zdroju.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dziedzictwo</strong></p> <p>W Krainie G&oacute;rnej Odry jak w soczewce skupia się cała niemal historia G&oacute;rnego Śląska i jego dziedzictwo kulturowe. To średniowieczny Racib&oacute;rz, będący niegdyś znaczącym miastem władzy książęcej; to dziedzictwo cysters&oacute;w z opactwa w Rudach; to tradycje starych, zanikających już rzemiosł. To liczne pałace (m.in. Wodzisław Śląski, Wojnowice, Krzyżanowice, Krowiarki, Chałupki czy zrujnowany Twork&oacute;w) i wreszcie to także cząstka industrialnego dziedzictwa G&oacute;rnego Śląska. Nie brakuje tu więc dawnej kopalni &bdquo;Ignacy&rdquo; w Rybniku i ekspozycji czynnych maszyn i urządzeń g&oacute;rniczych w Wodzisławiu Śląskim, koloni i osiedli robotniczych z charakterystycznymi śląskimi &bdquo;familokami&rdquo; czy wreszcie skansenu &ndash; popularnej niegdyś na Śląsku &ndash; kolei wąskotorowej w Rudach.</p> <p>Kraina G&oacute;rnej Odry to także bogate dziedzictwo sakralne. To m.in. sanktuaria w Rudach, Pszowie i Turzy Śląskiej. To Pogrzebień, związany z działalnością i śmiercią Laury Meozzi, kt&oacute;rej proces beatyfikacyjny jest w toku. To także drewniane budownictwo sakralne Szlaku Architektury Drewnianej wojew&oacute;dztwa śląskiego, m.in. kościoły w Rybniku &ndash; Wielopolu, Rybniku &ndash; Ligockiej Kuźni, Łaziskach, Jankowicach, Gołkowicach czy Pietrow<strong>i</strong>cach Wielkich, nie wspominając już o drewnianych kaplicach (np. w Bukowie czy Lubomi).</p> <p>W Krainie G&oacute;rnej Odry żywy jest silnie zakorzeniony dialekt śląski - &bdquo;godka&rdquo;, z kt&oacute;rym niejednokrotnie zetkniemy się na co dzień. Tu także leżą bliskie sercu wielu Ślązak&oacute;w Łubowice &ndash; miejsce urodzenia wybitnego poety schyłku niemieckiego romantyzmu, Josepha von Eichendorffa.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Wydarzenia</strong></p> <p>W Krainie G&oacute;rnej Odry nie brakuje atrakcji kulturalnych i imprez cyklicznych. Część z nich posiada wielowiekowe tradycje, jak konne kawalkady wielkanocne w Pietrowicach Wielkich, Sudole, Bieńkowicach, jak układanie &ndash; na ziemi raciborskiej &ndash; na Boże Ciało kolorowych dywan&oacute;w na ulicach z farbowanych trocin, doroczna Procesja Ogniowa w Żorach czy msza na wodzie na Zalewie Rybnickim w ostatnią niedzielę czerwca. Część wydarzeń ma zaledwie kilka lub kilkanaście lat, ale już na trwałe wpisała się w kalendarz regionu: Festiwal Film&oacute;w Niezależnych ReFeNe w Rybniku, RYJEK &ndash; czyli Rybnicka Jesień Kabaretowa, liczne festiwale muzyczne (Og&oacute;lnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, Pokłady Rocka, Silesian Jazz Meeting) i imprezy sportowe: biegi, rajdy kolarskie, regaty żeglarskie, spływy kajakowe i unikalny spływ &bdquo;byle czym&rdquo; &ndash; od Raciborza do Kędzierzyna &ndash; czyli &bdquo;Pływadła&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Aktywnie</strong></p> <p>Kraina G&oacute;rnej Odry to idealne miejsce na rekreację i aktywny wypoczynek, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Kraina G&oacute;rnej Odry &ndash; już z nazwy &ndash; oferuje atrakcje związane z wodą (żeglarstwo, kajakarstwo, wędkowanie i og&oacute;lnie pojętą rekreację). Opr&oacute;cz wspomnianej Odry z dopływami, w wodnej &bdquo;promocji&rdquo; tego regionu udział biorą wody stojące: sztuczny Zbiornik Rybnicki, wspomniane już zespoły stawowe &bdquo;Łężczok&rdquo; i &bdquo;Wielikąt&rdquo;, tzw. &bdquo;Pojezierze Palowickie&rdquo; w okolicy Żor oraz ośrodki rekreacyjne &bdquo;Balaton&rdquo; w Wodzisławiu Śląskim i &bdquo;Olza&rdquo; w Olzie. Ale KGO to także idealny teren na kr&oacute;tsze i dłuższe wycieczki rowerowe po świetnie utrzymanych szlakach, jak trans graniczne: Żelazny Szlak Rowerowy i trasa R4, trasy wzdłuż Meandr&oacute;w Odry, w Lasach Rudzkich i na Pojezierzu Palowickim. Wreszcie to znakomity cel wyjazd&oacute;w z milusińskimi do park&oacute;w tematycznych: Trzy Wzg&oacute;rza w Wodzisławiu Śląskim, Słoneczna Wyspa w Marklowicach, RAFA w Rydułtowach, Parku tematycznego nad Nacyną, Amerykańskiego Parku Rozrywki TWINPIGS w Żorach.</p>