Wyszukiwarka - Aktualności
Liczba elementów: 21
2023-07-19
Powstaje szlak turystyczny pieszy znakowany kolorem zielonym na odcinku Cięcina-Abrahamów-Żabnica Skałka.
19 Lipiec 2023
2020-09-11
Podsumowanie akcji Beskidy - Dni Otwarte organizowanej dla pobudzenia ruchu turystycznego w obiektach turystycznych na terenie Województwa Śląskiego.
11 Wrzesień 2020
2020-07-01
Produkty Lokalne województwa śląskiego!
01 Lipiec 2020
2020-05-11
W ofercie NA WYNOS czekają specjały kuchni śląskiej i tradycyjnej polskiej. Cenione są swojskie pierogi, golonka w piwie i miodzie oraz żłoby przysmaków wiejskich.
11 Maj 2020
2020-04-30
W ofercie NA WYNOS czekają specjały kuchni śląskiej i tradycyjnej polskiej. Cenione są swojskie pierogi, golonka w piwie i miodzie oraz żłoby przysmaków wiejskich.
30 Kwiecień 2020
2020-04-28
W ofercie NA WYNOS czekają specjały kuchni śląskiej i tradycyjnej polskiej. Cenione są swojskie pierogi, golonka w piwie i miodzie oraz żłoby przysmaków wiejskich.
28 Kwiecień 2020
2020-03-20
Z uwagi na obowiązującą sytuację ws. sytuacji epidemicznej w Polsce, poniżej znajduje się informacja na temat zmiany funkcjonowania poszczególnych Punktów Informacji Turystycznej na terenie Beskidow. Informacje są na bieżąco aktualizowane.
20 Marzec 2020
2019-03-29
Zakon Paulinów i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu paulińskiego szlaku dziedzictwa kulturowego w regionie. Jego najważniejszym miejscem będzie Jasna Góra.
29 Marzec 2019
2013-10-17
Jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, w ramach działań środowiskowych projektu Nowe Horyzonty – Aktywna integracja społeczności Radlina, zorganizował Festyn Integracyjno-Kulturalny na „Marcelu”. W tym roku bawiliśmy się na tzw. Szluchcie, która po raz kolejny okazała się idealnym miejscem do organizowania tego typu imprezy.
17 Październik 2013
2013-10-17
Gmina Krzyżanowice w partnerstwie z Gminą Krzanowice, Kietrz i Pietrowice Wielkie oraz Sdružení obcí Hlučínska realizuje wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, które mają się przyczynić do lepszego poznania oraz wypromowania regionu. Jednym z nich jest "Transgraniczny Festiwal Kultury".
17 Październik 2013
2013-10-17
14 lutego na Zamku w Raciborzu otwarto izbę tradycji śląskiego więziennictwa. W XV wieku uwięzienie na Zamku pewnej grupy osób doprowadziło do międzynarodowego skandalu. Wszystko za sprawą porywczego księcia Jana, zwanego Żelaznym (1365-1424). Wydarzenie to odbiło się szerokim echem w historiografii naszego regionu. Nic zatem dziwnego, że w XIX-wiecznej prasie górnośląskiej, chętnie czerpiącej ze starych kronik, nawiązywano do niego, chociażby na łamach ukazujących się od 1889 r. Nowin Raciborskich. W jednym z wydań tej polskojęzycznej gazety czytamy o „Uwięzieniu posłów czeskich przez księcia raciborskiego Jana II”. Oto odnośny tekst: „W Lubomi, ongiś w ziemi raciborskiej, obecnie w powiecie rybnickim, wystawił pod datą 13 września 1421 roku ówczesny książę raciborski Jan II. dokument, dotyczący uwięzienia posłów czeskich Sprawa miała się jak następuje: W roku 1419 zmarł król czeski Wacław, a następca jego został brat jego Zygmunt. Nowy rządca nie podobał się czeskiemu stronnictwu ludowemu, które chciało mieć królem Władysława Jagiełłę. Gdy tenże jednak odmówił, postanowiono wysłać posłów do wielkiego księcia litewskiego Witolda, ofiarując mu koronę czeską. Zebrało się około 40 osób, które podążyły przez Śląsk do Polski. Książę Jan raciborski był zagorzałym zwolennikiem króla Zygmunta Luksemburczyka. Dowiedziawszy się o posłach zdążających do Polski, kazał ich w Raciborzu zatrzymać i aresztować. Pojmanie posłańców wywołało wielkie oburzenie tak w Czechach jak i w Polsce. Książę sam doniósł o wypadku tym stryjowi swemu Przemysławowi opawskiemu, a list jego datowany jest z Lubomi. Książę opawski ostrzegał Jana, a inni jego zwolennicy to zrobili, gdyż wiedzieli, że pojmowanie posłów zostanie kiedyś pomszczone. Niestety książę, Jan nie dał się przekonać. Niedługo jednak zaczęły się sypać groźby. Już dnia 17 września wysyła Zygmunt Korybut, siostrzeniec króla Władysława Jagiełły, do księcia Jana posła swego, wzywając go do wydania wziętych do niewoli. Ale i król sam, a także i wielki książę Jan wysyła wszystkich do Berna. Tam król Zygmunt kazał ich wsadzić do lochu, a głównych przywódców stracono. Wypadek ten nie poszedł w zapomnienie u pokrzywdzonych. W roku 1433 napadli Husyci ziemię raciborską, paląc wsi, zamki i pustosząc całą okolicę. Było to już za panowania synów księcia Jana, Mikołaja i Wacława”.
17 Październik 2013
2013-10-17
Król Jan III Sobieski zjadł co prawda na raciborskim Zamku obiad jakich wiele, ale partyjka w ulubionego lombra popsuła mu mocno humor. Poznaj kulisy wydarzenia z 24 sierpnia 1683 roku i upodobania naszego monarchy - co tu kryć - do wielkiego żarcia. Kulinarno-hazardowa historia z 24 sierpnia 1683 roku mocno zapisała się w dziejach Raciborza i tutejszego Zamku. Zacznijmy od tego, że Marysieńka, piękna królewska małżonka, bardzo dobrze znała Oppersdorffów, panów na raciborskim Zamku. Pamiętała ze swojej młodości ich głogówecki dwór. Pewnie dzięki temu była ciekawa relacji męża z pobytu na Śląsku, w tym u dawnych znajomych. W wyprawie a zapewne i gościnie na raciborskim zamku królowi Janowi towarzyszyli m.in.: królewicz Jakub, hetman wielki koronny Stanisław Jan Jabłonowski, podkomorzy i koniuszy koronny Marek Matczyński, podskarbi koronny Modczewsky, hrabia Denhoff - późniejszy kardynał Jan Kazimierz Denhoff, królewski spowiednik jezuita Przeborowski, królewski medyk doktor Braun oraz prałat i kanclerz wielki koronny Jan Wydżga.  
17 Październik 2013