Suchogórski Labirynt Skalny

Miejscowość:
Bytom
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

HISTORIA

Suchogórski Labirynt Skalny to obszar wyrobisk pogórniczych, położony na terenie Tarnowskich Gór i Bytomia. Utwory geologiczne opisywanego terenu to wapienie i dolomity kruszconośne, którym towarzyszą złoża rud. Pochodzą one z okresu środkowego triasu, a więc liczą około 240 milionów lat. Najstarsze ślady po wydobywaniu rud na terenach Suchej Góry pochodzą aż z XIII wieku. Obecne ukształtowanie obszaru Suchogórskiego labiryntu skalnego jest jednak pozostałością funkcjonującej od 1890 roku do początku XX wieku odkrywkowej kopalni żelaziaka brunatnego i dolomitu. Przed rozpoczęciem działalności górniczej teren zajmowały pola orne. W wyniku prowadzonej działalności wydobywczej ukształtowanie terenu uległo zmianie – stało się bardzo urozmaicone, co doskonale oddaje nazwa „labirynt skalny”. Teren cechuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i stanowi system licznych zagłębień, wachlarzowato uformowanych dolinek, parowów, pomiędzy którymi wznoszą się wąskie i strome grzbiety, nierzadko z widocznymi wychodniami dolomitów. Na dnie jednego z zagłębień uformował się niewielki zbiornik wodny zwany Szmaragdowym, zajmujący powierzchnię około 300 m².

\

Suchogórski Labirynt Skalny, fot. M. Galas

PRZYRODA

Urozmaicona rzeźba terenu w połączeniu z wapienno-dolomitowym podłożem jest przyczyną wysokiej różnorodności biologicznej. Obecnie na stokach dawnych wyrobisk znajduje się las zbliżony do  grądu. Nasłonecznione stoki zajmują siedliska ciepłolubne. Obszar porastają liczne gatunki roślin, w  tym także chronione, takie jak dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata. W  pobliżu stawu żyją żaby: wodna Pelophylax esculentus, jeziorkowa P. lessonae, trawna Rana temporaria i ropucha szara Bufo bufo. Na skraju lasu porastającego ten teren gniazdują ptaki, objęte ochroną ścisłą: gąsiorek Lanius collurio, cierniówka Sylvia communis, ortolan Emberiza hortulana i pliszka siwa Motacilla alba.

Suchogórski Labirynt Skalny, fot. M. Galas

CIEKAWOSTKI

W czasie II wojny światowej ukształtowanie omawianego terenu zostało wykorzystane do budowy fragmentu niemieckiej linii obrony B-2, biegnącej od Siewierza do Miedar, w postaci żelbetowych stanowisk ogniowych w kształcie walca tzw. kochbunkrów i transzei.

Na szczycie Suchej Góry znajduje się kamienna głowica punktu triangulacyjnego, oznaczająca punkt zerowy (centralny punkt astronomiczny) triangulacyjnej osnowy geodezyjnej pruskiego układu współrzędnych "Trockenberg" (pol. "Sucha Góra"), utworzonego w XIX wieku.

Walory krajobrazowe oraz duże zróżnicowanie flory ze stanowiskami roślin chronionych zadecydowały o objęciu tego terenu ochroną prawną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy – „Suchogórski labirynt skalny” w granicach Bytomia oraz „Doły Piekarskie” w obrębie Tarnowskich Gór.

Trasa spacerowa wiedzie po zespole wyrobisk pogórniczych z wychodniami dolomitu, z niezwykle urozmaiconą rzeźbą terenu.

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  121
Lokalizacja:

Bytom
Gmina: Bytom


Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Forma skalna

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Tarnowskie Góry
2.00 km
Tarnowskie Góry
3.43 km
Tarnowskie Góry
3.67 km
Tarnowskie Góry
4.19 km
Radzionków
4.23 km
Gastronomia w pobliżu
Bytom
2.42 km
Tarnowskie Góry
4.19 km
Tarnowskie Góry
4.26 km
Tarnowskie Góry
4.27 km