Dolina Wodącej

Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Dolina Wodącej leży na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w rejonie Wolbromia i Pilicy, a dokładnie - między wsiami Smoleń i Domaniewice. Ładną krajobrazowo i urozmaiconą, lesistą w znaczniej mierze okolicę, zdobią liczne, wapienne ostańce. Cechą doliny jest brak stałego cieku wodnego. Tego rodzaju zjawisko jest niejednokrotnie spotykane na terenach jurajskich i wiąże się z wapiennym podłożem, łatwo przepuszczającym wodę. W dolinie znajduje się szereg jaskiń. W grocie Biśnik odkryto najstarsze na ziemiach polskich ślady bytności człowieka.

Charakterystyka Doliny Wodącej

Dolina Wodącej (inna nazwa to Dolina Wodąca) należy do atrakcyjniejszych rejonów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Odnajdziemy tu wszystkie, charakterystyczne elementy jurajskiego krajobrazu, z ostańcami wapiennymi i jaskiniami, nie mówiąc o malowniczych ruinach wznoszącego się nad doliną, na stożkowatym wzgórzu, zamku w Smoleniu. Dla tej suchej doliny krasowej charakterystyczny jest brak stałego strumienia. Do urozmaicenia tego miejsca oraz atrakcyjności turystycznej przyczynia się duża, niemal stumetrowa różnica pomiędzy dnem doliny a wznoszącymi się nad nią skałami. Obok wzgórza zamkowego w Smoleniu, do interesujących miejsc w dolinie należą Skały Zegarowe oraz grupa skalna Biśnik. Skały Zegarowe, górujące nad doliną charakterystycznymi basztami i iglicami, to jeden z większych i bardziej malowniczych zespołów skalnych Jury. Z kolei w masywie Biśnika z charakterystycznym oknem skalnym, znajdują się jaskinie Na Biśniku oraz Psia. Jaskinia Na Biśniku (obecnie zamknięta dla zwiedzających) to ważne stanowisko archeologiczne, ze znaleziskami datowanymi na 500 tys. lat p.n.e. i będącymi najstarszymi na ziemiach polskich śladami bytności człowieka. Rejon doliny kryje zresztą kilka innych, interesujących obiektów – np. w jednej z tutejszych jaskiń znaleziono pozostałości warsztatu XVII-wiecznego fałszerza monet. W rejonie doliny warto obejrzeć również grupę skalną Grodzisko Pańskie, z odkrytymi niedawno pozostałościami XIII-wiecznych fortyfikacji. Obok znajduje się także tzw. Grodzisko Chłopskie. Inne, ciekawe obiekty w okolicy to Jaskinia Zegar oraz, położona nieco dalej od doliny, Jaskinia Jasna. Dolina Wodącej oraz otaczające ją wzniesienia są popularnym wśród turystów terenem, przez który przebiega kilka tras. Główne z nich to czerwono znakowany Szlak Orlich Gniazd (zarówno wariant pieszy, jak i rowerowy) oraz niebieski Szlak Warowni Jurajskich. Interesującą wycieczkę okrężną, umożliwiającą dotarcie do okolicznych jaskiń i skalnych ostańców, warto odbyć szlakiem zielonym. Niedaleko przebiega także czarny Szlak Partyzantów Ziemi Olkuskiej. Do Doliny Wodącej łatwo trafić do strony zamku Smoleń, lub od strony wsi Domaniewice.

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)

Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
W górach
Kategoria: 
Natura

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Forma skalna, Jaskinia

Dostępność Całoroczny
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Trasa narciarska
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pliki dźwiękowe
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Gastronomia w pobliżu
Podzamcze
8.55 km
Wyświetlenia:  111