Szczegóły atrakcji turystycznej
Kategoria: Przyroda

Rezerwat „Ruskie Góry”


Obszar rezerwatu „Ruskie Góry”, znajdującego się w gminie Pilica, wynosi ok. 153 ha. Teren objęty ochroną podzielić można na dwie, zasadnicze części. Pierwsza jest znacznie bardziej „urzeźbiona” - w krajobrazie występują charakterystyczne, wapienne ostańce ze stromymi niekiedy ścianami skalnymi. W drugiej, wschodniej części rezerwatu, krajobraz jest łagodniejszy i tworzy układ dolinek oraz grzbiecików. Najwyższe ze wzniesień na tym obszarze to Ruska Góra, o wysokości 485 m n.p.m. Sama nazwa „Ruskie Góry” pochodzić może - według jednej z wersji - od wojsk ruskich, posiłkujących księcia Władysława II (syna Bolesława Krzywoustego), które schronić się miały w tutejszych lasach po klęsce poniesionej pod Pilicą. Inna wersja wiąże nazwę ze znacznie nowszymi wydarzeniami, a mianowicie bitwą polskich legionów z wojskami carskimi w 1914 r. Na terenie rezerwatu wykształciło się kilka zbiorowisk roślinnych, m.in. żyzna buczyna sudecka, kwaśna buczyna niżowa, ciepłolubna buczyna storczykowa oraz jaworzyna górska. W „Ruskich Górach” naliczono 232 gatunki roślin naczyniowych, 62 gatunki mszaków oraz 27 gatunków grzybów kapeluszowych. Występują tu 23 gatunki roślin ściśle chronionych, do których należy m.in. dziewięćsił bezłodygowy, goryczuszka gorzkawa, goryczuszka orzęsiona, języcznik zwyczajny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, pomocnik baldaszkowy, rojnik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty i kilka gatunków storczyków. Trzy z nich - buławnik czerwony, storzan bezlistny oraz wyblin jednolistny - to odmiany zagrożone wyginięciem, umieszczone w Czerwonej Księdze Roślin. Ponadto występuje tu 17 gatunków ssaków oraz 42 gatunki ptaków, a w tym 34 gatunki lęgowych oraz 8 zalatujących. Gniazdują tu ptaki rzadkie - gołąb siniak, pleszka i muchołówka mała.

Lokalizacja
Złożeniec
Pilica
Jura Krakowsko-Częstochowska
w lesie
Dostępność
: cały rok
Informacje ogólne
: rezerwat przyrody / użytek ekologiczny
Ceny i udogodnienia
: wstęp wolny
Organizator
Polska

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Atrakcje
Trasy
Galerie
Pliki dźwiękowe
1386
/Media/Default\.MainStorage/Poi/cqkzq4br.3ck\1386.mp3

W pobliżu
Ryczów
Ryczów leży w gminie Ogrodzieniec, w powiecie zawierciańskim. Wśród miłośników Jury Krakowsko-Częstochowskiej wieś znana jest przede wszystkim dzięki ruinom tutejszej budowli warownej. Strażnica w Ryczowie zbudowana została zapewne, jak wiele innych obiektów tego typu na Jurze, w XIV w. w ramach umocnienia ówczesnej granicy Królestwa Polskiego przez Kazimierza Wielkiego - choć niektórzy mają wątpliwości, czy istotnie wzniesienie budowli należy wiązać z osobą tego króla.
Ryczów
Ryczowski rejon skałkowy to umowna nazwa, ukuta przez turystów i wspinaczy na określenie atrakcyjnych, malowniczych terenów, obfitujących w wapienne ostańce i położonych w pobliżu miejscowości Ryczów oraz Żelazko, na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się tu kilka charakterystycznych, najeżonych skałkami wzgórz, przyciągających miłośników przyrody i rozległych widoków, a także wspinaczy skałkowych, chętnie zdobywających tutejsze ściany.
Bydlin
Wieś Bydlin po raz pierwszy wzmiankowana była w roku 1120. W roku 1388 Bydlin uzyskał prawa miejskie, które utracił następnie w roku 1540. Na szczycie znajdującego się tutaj wzgórza, w gęstym lesie odnajdziemy duże fragmenty murów budowli, która na przestrzeni wieków przechodziła burzliwe dzieje. Powstała prawdopodobnie w XIV wieku jako strażnica w ramach umacniania granic ze Śląskiem.
zobacz więcej
Szlak Kulinarny Śląskie Smaki
Kroczyce
Zajazd położony w malowniczej scenerii Jury Krakowsko-Częstochowskiej oferuje dania kuchni staropolskiej, jurajskiej i m... więcej>>
Mysłowice
Są takie miejsca gdzie wchodzisz i od razu czujesz się jak w gościnie u przyjaciół.
Katowice
Restauracja Moodro to niepowtarzalny lokal w starej maszynowni należącej do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Tradycje nasz... więcej>>