Подробности: Туристические достопримечательности
Категория: природа

Źródła Zygmunta w Złotym Potoku


Źródła Zygmunta i Elżbiety

Kompleks źródliskowy Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku to zespoły źródeł oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów a nazwę nadał im od imion swoich dzieci przebywający tutaj z rodziną w 1857 r. poeta polskiego romantyzmu Zygmunt Krasiński. Wypływające z kilkunastu szczelin potoki są dodatkowo zasilanie licznymi źródłami korytowymi. Potok Zygmunta posiada piaszczyste dno i na długości 500 m tworzy kilka meandrów. Potok Elżbiety ma dno kamieniste i jest nieznacznie głębszy. Źródła mają charakter szczelinowo-krasowy. Są to źródła spływowe, związane wyłącznie z wapieniami skalistymi. Próżniami krasowymi woda przepływa bardzo szybko, stąd źródła mają zmienną wydajność.

Zbiornik jury górnej

Zbiornik jury górnej należy do zasobnych w wodę, średni wskaźnik zasobowy wynosi 3,61 l/s/km2. Wody tego terenu charakteryzują się najlepszą jakością (klasa I a ) i mają temperaturę 9–11oC. Wskaźnikiem czystości jest występujący tutaj relikt epoki lodowcowej – maleńki skorupiak podobny do krewetki – Kiełź Zdrojowy. Źródła wykazują mineralizację 200–500 mg/l i twardość 2,5–10 mval/l. Odczyn wody pH = 7,4–8,0.

Местоположение
информация отсутствует Kościuszki
42-253 Złoty Potok
Janów
Краковско-Ченстоховская Юра
над водой, в лесу
Доступность
: круглый год
общая информация
: NATURA 2000, водохранилище
Организатор
Polska
: częstochowski
: Janów

Nie jesteś zalogowany. Aby skorzystać z planera podróży musisz się zalogować.

Przejdź do strony logowania.

Достопримечательности
Трассы
Галерея
Рядом
Złoty Potok
Здание Рыбачувки, построенное в 1935 году, до конца Второй мировой войны играло роль базы Польского Татшанского общества, было связано с фермой форели Рачинских, которая была когда- то первым рыбачьим хозяйством форели в Европе. Объект возник по инициативе графа Александра Рачинского, который был также любителем туристики. Дом на смену разрушали и ремонтировали во время ПНР, затем после распада ПНР он полностью превратился в руину и ждет реставрации. Сейчас его занимает Силезский центр хозяйственного консалтинга, его используют также в туристических целях.
Złoty Potok
Ферма форели в Злотым Потоке является самым старым рыболовным хозяйством такого типа на территории континентальной Европы. Пруды на речке Верцице (Краковско-Ченстоховская Юра) основал граф Эдуард Рачинский, владелец злотопотоцкого земского имущества. Адаптировать пруды он поручил самому лучшему в то время специалисту- инженеру Михалу Гирдвойню. Первый раз в пруды впустили форель в 1881 году, она была привезена из Калифорнии в США.
Złoty Potok
"Паркове“ является лесисто- ландшафтным заповедником, расположенным на юг от Золотого Потока. На площади, находящейся под охраной, поверхностью более 155 га, находится наиболее живописная часть долины Верцицы, со скальными формами, источниками, ручьем и прудами, сделанными руками человека. Практически вся поверхность заповедника покрыта лесом. На этой территории увидим также несколько достопримечательностей. В этом месте проходит сеть туристических маршрутов, среди которых Дорога Орлиных Гнезд.
Złoty Potok
Дьявольские Мосты в долине реки Верчица (примерно в 4 км от деревни Злоты Поток), - характерный скальный останец высотой 15 метров. Скала разрезана глубокими расщелинами, а в ее верхней части находится обширная полость длиной около 8 метров, образующая туннель. Легенды связывают Дьявольские Мосты с именем чернокнижника Твардовского. Скала имеет отношение и к более поздней истории – она была местом проведения удачной партизанской операции Армии Крайовой 9 ноября 1944 года – покушение на гитлеровского преступника Юлиана Шуберта, за свершенные им злодеяния называемого «Кровавый Юлек».
Diabelskie Mosty, znajdujące się w rejonie doliny Wiercicy (ok. 4 km od Złotego Potoku) to charakterystyczny, wysoki na 15 m ostaniec skalny. Skała porozcinana jest głębokimi szczelinami, a w jej górnej partii znajduje się obszerne wydrążenie o długości ok. 8 metrów, tworzące tunel. Legendy wiążą Diabelskie Mosty z postacią czarnoksiężnika Twardowskiego. Jest to także miejsce udanej akcji partyzanckiej Armii Krajowej, z 9 listopada 1944 r. - zamachu na tzw. Krwawego Julka.
Złoty Potok
Брама Твардовского“ (Ворота Твардовского) это скальная форма, напоминающая остроконечный вход; находится в живописном районе долины Верцицы- несколько километров от Зoлотого Потока. Это скала высотой- 4 м, считается одним из красивейших оставшихся скальных элементов в Краковско-Ченстоховской Юре. Символ северно Юры имеет свое название, благодаря сaмому Зигмунду Красинскому. Пребывая в Золотом Потоке летом 1857 года, Красинский детально исследовал эти места и подарил названия многим здешним особенностям.
Подробнее
Кулинарный маршрут Силезские вкусы
Kroczyce
The restaurant is located in a picturesque area of Krakow-Czestochowa Upland and offers traditional Polish, Jurassic an... Больше>>
Częstochowa
The beginning of the restaurant operation Złoty Garniec Inn is 2013. From the very beginning, the restaurant owners focu... Больше>>
Częstochowa
Two-storey restaurant tempts with its own beer and exceptional cuisine with well-known regional dishes such as buttermil... Больше>>
Częstochowa
The restaurant is located in a city centre, in historic cellars of City Hall.
жилье
Złoty Potok
Welcome in picturesque location on Jura krakowsko-częstochowska There you will spend time as fairy land in beautiful natural circumstances of the Golden stream. Air-condition Kmicić on wynosłej Rock Park and Fifth Third Bank, joint Reserve stup offers you an unforgettable stay in this charming place. To your disposal well equipped with 84 places in rooms for 1, 2 and 3 persons and apartments
Подробнее
Гастрономия
Złoty Potok
W naszej smażalni ryb można zjeść pysznego smażonego pstrąga i karpia wraz z dodatkami. Mamy tutaj wodę źródlaną i mikroklimat alpejski, dlatego nasze ryby smakują wyśmienicie.
Pstrągarnia w Złotym Potoku jest najstarszym tego typu gospodarstwem hodowlanym na terenie Europy kontynentalnej. Stawy na rzeczce Wiercicy (Jura Krakowsko-Częstochowska) zbudował hrabia Edward Raczyński, właściciel złotopotockiego majątku ziemskiego. Urządzenie stawów zlecił najlepszemu ówczesnemu specjaliście - inżynierowi Michałowi Girdwoyniowi. Pierwsze stawy zarybiono w 1881 roku pstrągami sprowadzonymi z Kalifornii w Stanach Zjednoczonych.
Подробнее