Список объектов и мест поблизости
 • природа
  „Ostrężnik” jest leśnym rezerwatem przyrody, położonym w gminie Janów, kilka kilometrów na południe od Złotego Potoku. W obrębie rezerwatu znalazło się wapienne wzgórze, porośnięte lasem. Na jego szczycie stoją nikłe resztki warowni pochodzącej z XIV w. Obok przechodzi kilka szlaków turystycznych. Wycieczkę do rezerwatu połączyć można ze zwiedzaniem kilku innych obiektów znajdujących się w atrakcyjnym turystycznie rejonie Doliny Wiercicy.
 • природа
  Janów
  Jaskinia leży na terenie rezerwatu „Ostrężnik” u podnóża wielkiego filara skalnego, na wierzchołku którego znajdują się zarysy średniowiecznego zamku.
 • Культурное наследие
  Janów
  Jaskinia leży na terenie rezerwatu „Ostrężnik” u podnóża wielkiego filara skalnego, na wierzchołku którego znajdują się zarysy średniowiecznego zamku.
 • природа
  Niegowa
  Самой длинной из обнаруженных до сегодняшнего дня пещер Краковско-Ченстоховской Юры, является пещера Верна, общая протяженность коридоров которой составляет более 1 км. Верна находится в Остренжнике, небольшом посёлке около Тжебнува, расположенного в черте гмины Негова. Пещера была обнаружена в начале 90-х годов прошлого века. Спелеологи были в восторге от её масштабов и сталактитов. Верна, время от времени, доступна для любителей пещер.
 • природа
  Złoty Potok
  Дьявольские Мосты в долине реки Верчица (примерно в 4 км от деревни Злоты Поток), - характерный скальный останец высотой 15 метров. Скала разрезана глубокими расщелинами, а в ее верхней части находится обширная полость длиной около 8 метров, образующая туннель. Легенды связывают Дьявольские Мосты с именем чернокнижника Твардовского. Скала имеет отношение и к более поздней истории – она была местом проведения удачной партизанской операции Армии Крайовой 9 ноября 1944 года – покушение на гитлеровского преступника Юлиана Шуберта, за свершенные им злодеяния называемого «Кровавый Юлек».
 • активно
  Diabelskie Mosty, znajdujące się w rejonie doliny Wiercicy (ok. 4 km od Złotego Potoku) to charakterystyczny, wysoki na 15 m ostaniec skalny. Skała porozcinana jest głębokimi szczelinami, a w jej górnej partii znajduje się obszerne wydrążenie o długości ok. 8 metrów, tworzące tunel. Legendy wiążą Diabelskie Mosty z postacią czarnoksiężnika Twardowskiego. Jest to także miejsce udanej akcji partyzanckiej Armii Krajowej, z 9 listopada 1944 r. - zamachu na tzw. Krwawego Julka.
 • природа
  Złoty Potok
  "Паркове“ является лесисто- ландшафтным заповедником, расположенным на юг от Золотого Потока. На площади, находящейся под охраной, поверхностью более 155 га, находится наиболее живописная часть долины Верцицы, со скальными формами, источниками, ручьем и прудами, сделанными руками человека. Практически вся поверхность заповедника покрыта лесом. На этой территории увидим также несколько достопримечательностей. В этом месте проходит сеть туристических маршрутов, среди которых Дорога Орлиных Гнезд.
 • природа
  Złoty Potok
  Брама Твардовского“ (Ворота Твардовского) это скальная форма, напоминающая остроконечный вход; находится в живописном районе долины Верцицы- несколько километров от Зoлотого Потока. Это скала высотой- 4 м, считается одним из красивейших оставшихся скальных элементов в Краковско-Ченстоховской Юре. Символ северно Юры имеет свое название, благодаря сaмому Зигмунду Красинскому. Пребывая в Золотом Потоке летом 1857 года, Красинский детально исследовал эти места и подарил названия многим здешним особенностям.
 • природа
  Złoty Potok
  Kompleks źródliskowy Zygmunta i Elżbiety w Złotym Potoku to zespoły źródeł oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów a nazwę nadał im od imion swoich dzieci przebywający tutaj z rodziną w 1857 r. poeta polskiego romantyzmu Zygmunt Krasiński. Wypływające z kilkunastu szczelin potoki są dodatkowo zasilanie licznymi źródłami korytowymi. Źródła mają charakter szczelinowo-krasowy. Są to źródła spływowe, związane wyłącznie z wapieniami skalistymi. Próżniami krasowymi woda przepływa bardzo szybko, stąd źródła mają zmienną wydajność.
 • Культурное наследие
  Złoty Potok
  Здание Рыбачувки, построенное в 1935 году, до конца Второй мировой войны играло роль базы Польского Татшанского общества, было связано с фермой форели Рачинских, которая была когда- то первым рыбачьим хозяйством форели в Европе. Объект возник по инициативе графа Александра Рачинского, который был также любителем туристики. Дом на смену разрушали и ремонтировали во время ПНР, затем после распада ПНР он полностью превратился в руину и ждет реставрации. Сейчас его занимает Силезский центр хозяйственного консалтинга, его используют также в туристических целях.