Data dodania:  2018-05-25

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Śląskiej Organizacji Turystycznej

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa. Zachowując pełną prywatność danych osobowych zawiadamiamy, iż będą one przetwarzane w celach związanych z informacją turystyczną oraz promocją regioniu województwa śląskiego, a następnie przez czas wynikający z obowiązków administratora. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na naszej stronie internetowej www.silesia-sot.pl oraz www.slaskie.travel

Kto będzie Administratorem Państwa danych osobowych ?

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Mickiewicza 29.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem ds. danych osobowych.
Dane kontaktowe do Pełnomocnika ds. danych osobowych:
adres e-mail: rafal@silesia.travel
adres pocztowy:
Śląska Organizacja Turystyczna,
40-085 Katowice,
Mickiewicza 29

Kto będzie odbiorcą Państwa danych osobowych ?

Odbiorcami Państwa danych będą wybrani pracownicy Śląskiej Organizacji Turystycznej w szczególności w zakresie usług IT, działu promocji, działu informacji turystycznej oraz usług powiązanych z usługą świadczoną dla Państwa.

Państwa uprawnienia.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poufności otrzymanych danych osobowych w związku z tym mają Państwo pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Na jakiej podstawie działamy ?

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. b UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych "Zgodność przetwarzania z prawem".